Ιωνίδεια 2014
8 Δεκεμβρίου 2014
Φόρμα εγγραφής
31 Ιανουαρίου 2015

Χαλάζι στο κολυμβητήριο!!!!!

Λίγες φωτογραφίες από το σπάνιο για την περιοχή μας φαινόμενο που έλαβε χώρα την 26/01/2015.